Noi servicii pentru persoanele fără asigurare de sănătate

Actualul contract-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost prelungit de Guvern până la 31 martie 2023, iar de la 1 ianuarie sunt introduse noi servicii în asistența medicală primară pentru persoanele fără asigurare de sănătate.

Astfel, Executivul a aprobat în ședința de luni o hotărâre de guvern care prevede că termenul de aplicare a contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit până la 31 martie 2023. „Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuității acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere nefinalizarea, până la această oră, a traseului decizional de aprobare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023”, a precizat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat.

De asemenea, actul normativ extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistența medicală primară persoanelor care nu au asigurare de sănătate, în acord cu prevederile unui program derulat cu Banca Mondială. „Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paleta mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultațiile pentru afecțiuni cronice, precum şi consultațiile de prevenție acordate in aceeași modalitate ca și persoanelor asigurate”, arată CNAS.

Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Hotărârea de guvern stabilește și modalitatea de evidențiere, raportare și decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Astfel, pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate, iar cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate.

Finanțarea acestor servicii se va face din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătății. „Prelungirea aplicării Contractului-cadru are rolul de a asigura serviciile medicale necesare populației la timp, în mod echitabil și eficient. Pe de altă parte, modificările și completările introduse de la 1 ianuarie 2023 reprezintă un pas în plus în procesul de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în ambulatoriu și prin reducerea numărului cazurilor de internări nejustificate, care ar putea fi tratate în condiții de siguranță de medicii de familie”, a declarat președintele CNAS, Adela Cojan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *