Liviu Maha, noul rector al UAIC!

* prof. univ. dr Liviu-George Maha a fost votat, în turul al doilea al alegerilor, de 487 cadre didactice, cercetători științifici și reprezentanți ai studenților * contracandidatul său, prof.univ.dr. Tudorel Toader a primit 233 voturi * 19 de voturi au fost anulate, iar două buletine au fost albe * noul rector și-a asumat „obiectivul strategic de poziționare a UAIC în primele 1.000 de universități ale lumii”

Cadru didactic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul 1999, Liviu George Maha a urcat toate treptele carierei universitare, de la asistent la profesor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, pe care a absolvit-o, predând astăzi la Departamentul de Economie și Relații Internaționale.

„Noua viziune trebuie să asigure, în mod obligatoriu, pe de o parte, continuitatea proiectelor aflate în implementare, atingerea obiectivelor strategice deja asumate instituțional de comunitatea academică și menținerea tuturor lucrurilor bune, care e firesc să existe ca rezultate ale echipelor care au condus în trecut UAIC și care asigură predictibilitatea și stabilitatea instituțională, atât de necesare activității academice performante. Pe de altă parte, orice nouă viziune trebuie să aducă îmbunătățiri acolo unde este cazul, să propună anumite măsuri care să optimizeze procese și mecanisme care au devenit, poate, de rutină și nu mai corespund contextului socio-economic sau problemelor actuale. O nouă echipă aduce un plus de entuziasm, de dedicare instituțională, are disponibilitatea de a evalua corect starea universității fără a resimți, în mod direct, responsabilitatea unor eventuale disfuncționalități. Dar toate aceste elemente noi trebuie comunicate și explicate onest membrilor comunității academice, dezbătute suficient timp pentru a fi cunoscute și înțelese de aceștia și completate cu sugestiile și propunerile venite din partea celor care doresc să contribuie la acest mecanism decizional”, puncta prof. univ. dr Liviu George Maha în Programul managerial cu care a reușit să câștige alegerile pentru funcția de rector al UAIC.

Noul rector al UAIC și-a asumat „obiectivul strategic de poziționare în primele 1.000 de universități ale lumii”, susține că va lua toate măsurile ce se impun „pentru atragerea celor mai buni absolvenți și angajarea acestora ca asistenți universitari în departamentele/facultățile în care aceste dezechilibre sunt foarte importante”, dar și măsuri vizând creșterea performanței științifice și valorificarea mai eficientă a rezultatelor cercetării, prin oferirea, printre altele, a unei sume forfetare de 1.000 de euro pentru fiecare cadru didactic și cercetător, care va putea fi utilizată pentru publicarea de articole științifice, participarea la manifestări științifice naționale și internaționale etc.

Totodată, prof. Univ.dr Liviu Maha militeaeză pentru „eliminarea practicilor de supraîncărcare a normelor didactice de bază chiar și cu 50% peste nivelul minim stabilit prin legislația în vigoare” și „eliminarea deficiențelor majore în ceea ce privește comunicarea dintre conducerea executivă (rector și prorectorul de resort) și reprezentanții studenților și cei ai asociațiilor studențești”, „creșterea numărului de programe de studii universitare organizate într-o limbă de circulație internațională”, „creșterea numărului de programe de studii organizate în colaborare cu instituții de învățământ superior din alte țări (joint degrees, diplomă dublă etc.)”.

„Programul meu managerial este centrat pe Oameni, pe toți membrii comunității academice (cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic și, nu în ultimul rând, studenți), principiu care va ghida deciziile și acțiunile în timpul mandatului, a transmis rectorul Liviu Maha

Conform ultimei declarații de avere, depusă în anul 2023, prof. univ. dr Liviu-George Maha a avut venituri de 215.875 lei, echivalentul a peste 43.600 euro.

Acestea au fost obținute din activitate didactică, activitate de cercetare științifică, implementarea de proiecte finanțate din fonduri naționale și internaționale, membru comisii de doctorat etc. la UAIC (147.733 lei), dar și din alte surse, precum evaluare programe de studii la Agenția Română de Asigurare a Calității în Invățământul Superior – ARACIS, cesiune de drepturi de autor, evaluare proiecte de cercetare la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, membru al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă Aeroportul Iași, membru în comisii de doctorat sau de abilitare la Academia de Studii Economice București, dar și ca membru echipă implementare proiect la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, sau chiar din expirarea unei asigurări de viață cu componentă de acumulare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *