Aproape 3.000 de ieșeni au depus cerere pentru o locuință socială!

Dintr-un total de 1.575 spaţii de locuit de care dispune Primăria ieșeană,  673 sunt locuinţe sociale şi de necesitate, iar 605 sunt locuinţe convenabile (locuinţele ANL). Pentru aceste spaţii, numai anul trecut, existau 2.794 de solicitări pentru locuinţele sociale, şi alte 3.138 de solicitări pentru cele convenabile.

Din ianuarie 2021 până astăzi au fost atribuite doar 43 locuinţe sociale, convenabile şi de necesitate. De asemenea, au fost revocate 22 atribuiri de locuinţe şi au fost atribuite la schimb 12, iar spre recazare alte 22 de locuinţe.

În aceeași perioadă au fost aprobate și două hotărâri prin care au fost aprobate listele cu persoanele care îndeplinesc condiţiile  de acces la locuinţă, valabile pentru 2022 inclusiv.

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual, următoarelor categorii de persoane: tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război etc. O altă categorie de persoane eligibile sunt cele cu un venit  mediu  net lunar pe persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea.

Sabina PANCU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *